gamla-enskede.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Stockholmsvägen

Studentbostad i Stockholmsvägen

Stockholmsvägen löper från norr i stadsdelen Gamla Enskede till söder i stadsdelen Tallkrogen. Vägen är drygt 1 kilometer lång och löper långs både Enskede Skola och Margaretaparken. Enskede skola har i dag ca 940 elever som undervisas från förskoleklass till år 9. Skolan har cirka 125 anställda. Margaretaparkens södra sida vetter mot Stockholmsvägen. Det finns en minnessten i parken som restes 1919, men texten Till minne av Enskedesamhällets första bebyggande år 1909. Sedan 1983 sätter Enskedespelet regelbundet upp teaterföreställningar i parken som engagerar många barn och vuxna i närområdet. Parken är också en vanlig spelplats för Stockholms Parkteater om somrarna.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png